DOBRO DZIECKA

W prawie rodzinnym nadrzędną wartością, którą należy się kierować w odniesieniu do wszelkich podejmowanych rozstrzygnięć dotyczących dzieci jest dobro dziecka. I choć powszechnie często można usłyszeć, że wszystko należy robić w zgodzie z dobrem dziecka, to czym właściwie owo dobro dziecka jest? Pojęcie dobra dziecka nie zostało wprost zdefiniowane. Można śmiało stwierdzić, że pod to […]