UTRUDNIANIE ORAZ NIEWYKONYWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Co można zrobić w sytuacji gdy osoba uprawniona do kontaktów z dzieckiem nie realizuje tych kontaktów lub osoba, pod której opieką dziecko się znajduje uniemożliwia realizację kontaktów z dzieckiem?

W obu powyższych sytuacjach, zarówno gdy kontakty z dzieckiem zostały uregulowanie przez Sąd orzeczeniem, jak również w ugodzie zawartej przed Sądem lub mediatorem możesz egzekwować realizację ustalonych z dzieckiem kontaktów.

W sytuacji, gdy rodzic, u którego dziecko stale przebywa nie chce wydać dziecka w ustalonym terminie rodzicowi, który ma ustalone kontakty z małoletnim Sąd może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktów. Gdy uniemożliwienie realizacji kontaktów zdarza się cyklicznie np. rodzic nie wydaje dziecka na kontakty ani w tygodniu ani w weekendy ani w wakacje taka sankcja nakładana jest oddzielnie za każde naruszenie realizacji kontaktów. Ta sama sankcja może również być nałożona na rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem, który to rodzic nie realizuje ustalonych kontaktów – np. nie przyjeżdża po dziecko do jego miejsca zamieszkania, nie odbiera go ze szkoły czy przedszkola. Wówczas również za każde naruszenie swojego obowiązku Sąd może zagrozić mu zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz rodzica, u którego dziecko stale przebywa.

Może zdarzyć się również tak, że pomimo powyższych działań osoba, wobec której zostało skierowane takie zagrożenie sankcją w dalszym ciągu nie realizuje kontaktów z dzieckiem. W takiej sytuacji Sąd ostatecznie nakazuje zapłatę należnej sumy pieniężnej, która uwzględnia wszystkie dokonane przez osobę zobowiązaną do jej zapłaty naruszenia. Takie postanowienie sądu jest samo w sobie tytułem wykonawczym i nie ma konieczności występowania o nadanie mu klauzuli wykonalności.

Powyższe odnosi się również do innej konfiguracji osób realizujących kontakty – gdy to np. babcia, ciocia, brat będzie osobą uprawnioną do kontaktów z dzieckiem lub gdy dziecko będzie umieszczone w pieczy zastępczej, a uprawnionymi do kontaktów z dzieckiem są oboje rodzice.

Na marginesie wskażę, że uniemożliwianie i utrudnianie kontaktów z dzieckiem stanowi naruszenie dóbr osobistych – więzi rodzinnych i możesz również dochodzić ich ochrony na drodze postępowania cywilnego.

A co w sytuacji, gdy rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem poniósł np. koszt dojazdu do miejsca zamieszkania dziecka, a drugi rodzic nie wydał mu dziecka?

Rodzic, który poniósł koszty związane z przygotowaniem kontaktu takie jak np. koszt dojazdu do miejsca zamieszkania dziecka czy koszt zakupionych biletów do miejsc rozrywki, do których miał się udać z dzieckiem w terminie ustalonych kontaktów może żądać zwrotu tych kosztów od rodzica, który uniemożliwił mu kontakty z dzieckiem w tym terminie.

Radca Prawny<br>Małgorzata Chmielewska

Radca Prawny
Małgorzata Chmielewska

Dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe wykształciło we mnie ogromną pasję do prawa rodzinnego, które – muszę to przyznać – daje mi niezwykłą satysfakcję. Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:

kontakt@chmielewska-kancelaria.pl
+48 885 920 309

Więcej wpisów

Copyrights 2021 © Radca Prawny Małgorzata Chmielewska | Prawnik Rozwód Alimenty Prawo Rodzinne Olsztyn
POLITYKA PRYWATNOŚCI | Strona wykonana przez Marketing Prawników

Potrzebujesz POMOCY prawnej?

Zostaw swoje dane, oddzwonię: