POROZUMIENIE RODZICIELSKIE

Porozumienie rodzicielskie jest jednym z głównych narzędzi, które w trakcie sprawy rozwodowej pozwoli na szybsze i bezkonfliktowe jej zakończenie. Właściwie sporządzone porozumienie rodzicielskie stanowi bowiem załącznik do pozwu o rozwód, którego żądania pokrywają się z tym co zostało uregulowane w porozumieniu.   Jakie zatem kwestie można uregulować w porozumieniu rodzicielskim? Te same, o których Sąd […]