POROZUMIENIE RODZICIELSKIE

Porozumienie rodzicielskie jest jednym z głównych narzędzi, które w trakcie sprawy rozwodowej pozwoli na szybsze i bezkonfliktowe jej zakończenie. Właściwie sporządzone porozumienie rodzicielskie stanowi bowiem załącznik do pozwu o rozwód, którego żądania pokrywają się z tym co zostało uregulowane w porozumieniu.

 

Jakie zatem kwestie można uregulować w porozumieniu rodzicielskim?

Te same, o których Sąd decydowałby samodzielnie w przypadku braku Waszego porozumienia odnośnie spraw dotyczących małoletniego dziecka.

W sytuacji, gdy posiadacie wspólne małoletnie dziecko, Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o:

  • sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem
  • miejscu zamieszkania małoletniego dziecka
  • sposobie uregulowania kontaktów rodzica z dzieckiem po rozwodzie
  • obowiązku alimentacyjnym

 

W jaki sposób sporządzić porozumienie rodzicielskie?

Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. W porozumieniu rodzicielskim możecie określić, że w dalszym ciągu władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem przysługiwać będzie Wam obojgu lub uregulować jej sprawowanie w inny sposób.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej może zostać ograniczone wobec jednego z rodziców, a powierzone drugiemu. Wówczas należy wskazać, że wykonywanie władzy rodzicielskiej zostaje ograniczone do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Jakich? Np. wyjazdy zagraniczne czy wybór szkoły. To wszystkie zależy od indywidualnej sytuacji każdej rodziny.

Rodzic może zostać również pozbawiony władzy rodzicielskiej.

W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługiwać będzie obojgu rodzicom należy uregulować miejsce zamieszkania dziecka – wskazać, czy będzie to każdorazowe miejsce zamieszkania ojca czy matki. Można również określić miejscowość, która ma być miejscem zamieszkania dziecka (np. miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowe miejsce zamieszkania ojca w Olsztynie).

Do Waszej decyzji pozostaje również kwestia czy w porozumieniu rodzicielskim określicie inne kwestie dotyczące Waszego małoletniego dziecka. Możecie uregulować kto będzie decydował np. o wyborze zajęć dodatkowych czy szkoły, do której dziecko ma uczęszczać.

Kontakty rodzica, z którym dziecko nie będzie stale zamieszkiwało powinny być określone w sposób bardzo jasny i konkretny. W trakcie konsultacji swoim klientom zawsze doradzam, aby określić ściśle harmonogram kontaktów rodzica z dzieckiem tak, aby nie było lub było jak najmniej problemów z jego interpretacją.

Kontakty mogą zostać określone na wiele sposobów. W ostatnim czasie bardzo popularne stało się ustalanie „opieki naprzemiennej”, która nie jest niczym innym jak określeniem kontaktów rodziców z dzieckiem w naprzemiennych okresach czasu. W takiej sytuacji możecie określić, że dziecko będzie przebywało z jednym rodzicem przez dwa tygodnie (lub tydzień), a przez kolejne dwa tygodnie (lub tydzień) z drugim rodzicem.

Kontakty powinny być ustalone w taki sposób, aby był jak najbardziej dopasowany do Waszego trybu codziennego życia oraz życia Waszego dziecka. Możecie ustalić kontakty z dzieckiem w dni powszednie, weekendy, Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, weekend majowy, urodziny czy też inne dni, które są szczególne ważne dla Was czy Waszego dziecka.

Kontakty mogą odbywać się poprzez bezpośredni kontakt oraz zdalnie. Możecie określić również, że kontakt będzie odbywał się dodatkowo telefonicznie czy poprzez Skype w określone dni tygodnia we wskazanych godzinach. Konfiguracji kontaktów i możliwości ich uregulowania jest mnóstwo i zależy to przede wszystkim od konkretnej sytuacji.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka też może zostać określony w porozumieniu rodzicielskim. W tym przypadku należy określić, na jakim poziomie zgodnie ustalacie koszt utrzymania i wychowania Waszego dziecka, a następnie w jaki sposób będziecie go ponosić. Możecie określić, że koszt utrzymania i wychowania małoletniego dziecka będzie ponoszony przez obojga rodziców po połowie albo określić jaka kwota alimentów będzie przysługiwała dziecku od rodzica, z którym stale nie zamieszkuje. W takim przypadku trzeba określić, do którego dnia w miesiącu mają być uiszczane alimenty oraz sposób płatności – gotówką do rąk drugiego rodzica czy na konto np. rodzica lub dziecka.

Sporządzenie porozumienia rodzicielskiego na etapie przedsądowym i załączenie go do pozwu pozwoli na podjęcie przez Was samodzielnej decyzji odnośnie spraw związanych z Waszym dzieckiem. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Wami odnośnie kwestii dotyczących Waszego dziecka to Sąd zdecyduje w jaki sposób będziecie sprawować władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem oraz w jaki sposób ureguluje kontakty czy w jakiej wysokości zasądzi alimenty. Aby tego uniknąć, najlepiej wypracować wspólne porozumienie i załączyć je do pozwu o rozwód, a następnie gdy Sąd uzna, że jest ono zgodne z dobrem małoletniego dziecka „przeniesie” jego postanowienia do wyroku rozwodowego.

 

Trzeba jednak pamiętać, że sporządzenie porozumienia rodzicielskiego wymaga wypracowania obustronnego konsensusu, który w wielu przypadkach nie jest możliwy. W takiej sytuacji pomocna może być osoba, która spojrzy na Waszą sytuację bezstronnie i pomoże wypracować wspólne porozumienie.

 

Radca Prawny<br>Małgorzata Chmielewska

Radca Prawny
Małgorzata Chmielewska

Dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe wykształciło we mnie ogromną pasję do prawa rodzinnego, które – muszę to przyznać – daje mi niezwykłą satysfakcję. Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:

kontakt@chmielewska-kancelaria.pl
+48 885 920 309

Więcej wpisów

Copyrights 2021 © Radca Prawny Małgorzata Chmielewska | Prawnik Rozwód Alimenty Prawo Rodzinne Olsztyn
POLITYKA PRYWATNOŚCI | Strona wykonana przez Marketing Prawników

Potrzebujesz POMOCY prawnej?

Zostaw swoje dane, oddzwonię: