O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO ROZWODU

Decyzja o rozwodzie nie powinna być podjęta spontanicznie i pod wpływem emocji. Powinna być przemyślana, a działanie, które ma doprowadzić Ciebie do uzyskania rozwodu zaplanowane.

Rozpad małżeństwa – wina

Udając się na konsultację w sprawie rozwodowej trzeba przemyśleć jaka jest faktyczna przyczyna rozpadu małżeństwa i czy ustały pomiędzy Wami wszystkie łączące Was więzi – emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. Kluczowym jest, aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcesz, aby Sąd orzekał o winie któregokolwiek z małżonków czy też nie. Jeżeli nie, to wówczas mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie małżonków. Musisz wiedzieć, że nawet jeżeli w pozwie o rozwód wystąpisz z żądaniem rozwodu bez orzekania o winie, to w odpowiedzi na pozew druga strona może domagać się ustalenia winy w rozpadzie małżeństwa.

Nie ukrywam, że dużo sprawniej i szybciej przebiega postępowanie w sprawie o rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków. Wówczas postępowanie dowodowe może zostać znacznie ograniczone, a sama sprawa nabiera mniej konfliktowego charakteru.

Kwestie związane z dziećmi

Przygotowując się do wniesienia pozwu o rozwód musisz przemyśleć jak uregulować kwestie dotyczące Waszych wspólnych małoletnich dzieci. Sąd w wyroku rozwodowym będzie orzekał o władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania dzieci, kontaktach rodziców z dziećmi oraz alimentach.

Władza rodzicielska może zostać powierzona obojgu małżonkom (wówczas dobrze jest przedstawić Sądowi pisemne porozumienie zawarte między Wami, ale nie jest to konieczne). W takiej sytuacji Sąd ustali również miejsce zamieszkania dziecka przy którymś z rodziców. Władza rodzicielska może zostać również powierzona jednemu z rodziców, a wobec drugiego rodzica może ona zostać ograniczona do pewnego zakresu. Jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki to można wystąpić także o pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Niezależnie od rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej Sąd ureguluje kwestie dotyczącą kontaktów rodzica z którym dziecko nie mieszka. Można określić je za pomocą szczegółowego harmonogramu określające sposób kontaktów na co dzień, w święta czy w wakacje. Można również odstąpić od regulowania kontaktów z uwagi na jakieś okoliczności jak np. praca rodzica za granicą. Wówczas kontakty nie są ograniczane do ścisłego harmonogramu i będziecie musieli sami dogadać się z tej kwestii. Musisz jednak zastanowić się czy takie rozwiązanie będzie właściwe, bowiem możliwość egzekwowania kontaktów jest wówczas utrudniona. Tak samo brak konkretnego harmonogramu może spowodować trudności w zaplanowaniu własnego czasu. W szczególnych sytuacjach można także wystąpić o zakazanie kontaktów rodzica z dzieckiem.

Alimenty

Sąd w postępowaniu rozwodowym reguluje również kwestie związane z ponoszeniem kosztów utrzymania i wychowania małoletnich dzieci. Musisz zatem przeanalizować jakie są usprawiedliwione potrzeby Waszych dzieci, jakie wydatki wchodzą w koszty ich utrzymania i wychowania oraz jaka będzie adekwatna kwota alimentów. Na zakres obowiązku alimentacyjnego wpływa również sytuacja majątkowa rodziców oraz ich możliwości zarobkowe, a także osobiste starania o wychowanie małoletnich dzieci. To wszystko ma ogromny wpływ na kwotę alimentów, jaka będzie zasądzona na rzecz dzieci i warto rozważyć wszystkie okoliczności jeszcze przed wniesieniem pozwu.

Czy potrzebna mi pomoc prawnika?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sam musisz zdecydować czy przejdziesz przez postępowanie rozwodowe samodzielnie czy z pomocą prawnika. Skorzystanie z pomocy osoby, która profesjonalnie zajmuje się rozwodami pozwoli uniknąć Ci niepotrzebnego stresu i nieprzyjemnych sytuacji. Dzięki profesjonalnej pomocy osoby, która ma doświadczenie w sprawach rozwodowych pozew zostanie sporządzony w sposób logiczny i spójny, a całe postępowanie zostanie przeprowadzone w sposób przemyślany. W tak ważnym i emocjonalnym momencie jakim jest rozwód warto mieć kogoś kto spojrzy na sprawę obiektywnie i będzie wspierał Cię merytorycznie w toku postępowania.

Jak przygotować się na konsultacje z prawnikiem?

Przede wszystkim musisz uspokoić myśli i emocje. Przemyśleć kwestie, które zostały opisane powyżej i jeśli tego potrzebujesz – spisać na kartkę pytania do prawnika. Unikniesz niepotrzebnego stresu i zapytasz o wszystko co jest dla Ciebie niejasne. Co niezwykle ważne – musisz być szczery z prawnikiem i przedstawić mu wszystkie okoliczności dotyczące rozpadu Waszego małżeństwa. W ten sposób uda się w sposób przemyślany przygotować się do postepowania rozwodowego.

Czy muszę przygotować jakieś dokumenty na konsultację?

Dobrze jest już wcześniej przygotować sobie dokumenty, które są niezbędne do złożenia pozwu o rozwód. Jest to przede wszystkim skrócony odpis aktu małżeństwa, a jeżeli posiadacie wspólne małoletnie dzieci to również ich skrócone odpisy aktu małżeństwa (jeżeli dziecko urodziło się przed zawarciem małżeństwa to należy przygotować zupełny odpis aktu urodzenia). Jeżeli w sprawie rozstrzygana będzie kwestia dotycząca alimentów na rzecz małoletnich dzieci to warto uzyskać wcześniej zaświadczenie o zarobkach lub deklaracje PIT za poprzednie lata. Istotne są również dowody wskazujące na koszty utrzymania i wychowania małoletnich dzieci – imienne paragony i faktury za zakupione dla nich przedmioty lub potwierdzenia przelewów np. za opłaty przedszkola czy zajęć dodatkowych.

Po omówieniu z prawnikiem wszystkich okoliczności związanych z rozwodem zostaniesz poinformowany jakie dokumenty należy jeszcze przygotować.

 

Wydaje się tego bardzo dużo? Spokojnie. Jestem po to, aby pomóc Ci i przeprowadzić przez postępowanie rozwodowe w miarę szybko i bezboleśnie.

W rozwodzie nie zawsze musi chodzić o wygraną. Ważne jest, żeby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i konfliktów, których i tak macie za sobą już wiele.

Radca Prawny<br>Małgorzata Chmielewska

Radca Prawny
Małgorzata Chmielewska

Dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe wykształciło we mnie ogromną pasję do prawa rodzinnego, które – muszę to przyznać – daje mi niezwykłą satysfakcję. Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:

kontakt@chmielewska-kancelaria.pl
+48 885 920 309

Więcej wpisów

Copyrights 2021 © Radca Prawny Małgorzata Chmielewska | Prawnik Rozwód Alimenty Prawo Rodzinne Olsztyn
POLITYKA PRYWATNOŚCI | Strona wykonana przez Marketing Prawników

Potrzebujesz POMOCY prawnej?

Zostaw swoje dane, oddzwonię: