ZAŁĄCZNIKI DO POZWU O ROZWÓD

W sytuacji, gdy podejmiesz decyzję o samodzielnym sporządzeniu i wniesieniu pozwu o rozwód musisz również załączyć do niego odpowiednie załączniki. Jakie?

Niezależnie od charakteru konkretnej sprawy do każdego pozwu o rozwód należy załączyć:

  1. POTWIERDZENIE UISZCZENIA OPŁATY SĄDOWEJ OD POZWU – potwierdzenie przelewu w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sądu lub znak opłaty sądowej zakupiony w Sądzie,

  2. ODPIS SKRÓCONY AKTU MAŁŻEŃSTWA,

  3. ODPIS POZWU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Natomiast w zależności od konkretnej, indywidualnej sprawy załącznikami mogą być:

  1. AKT NOTARIALNY DOT. USTANOWIENIA ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ, PODZIAŁU MAJĄTKU ITP. – w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami zawarte zostały umowy małżeńskie majątkowej przez rozwodem,

  2. ODPIS SKRÓCONY LUB ZUPEŁNY AKTU URODZENIA DZIECKA (DZIECI) – w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci,

  3. POROZUMIENIE RODZICIELSKIE – w sytuacji, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci i porozumieli się co do kwestii rozstrzyganych przez Sąd w odniesieniu do małoletnich dzieci,

  4. ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH, DEKLARACJE PIT, ITP. – w sytuacji, gdy w postępowaniu rozwodowym mają być rozstrzygane kwestie dotyczące alimentów na rzecz małoletnich dzieci lub na rzecz jednego z małżonków,

  5. INNE DOKUMENTY WSKAZUJĄCE NA ZASADNOŚĆ KAŻDEGO Z ŻĄDAŃ – np. wskazujące na winę małżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego, uzasadniające wysokość żądanych alimentów, uzasadniające rozstrzygnięcie co do władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi (dokumenty, zdjęcia, nagrania itp.).

Sporządzając samodzielnie pozew o rozwód musisz również wiedzieć jaki Sąd będzie rozpoznawał Twoją sprawę rozwodową. O tym, do jakiego Sądu wnieść pozew o rozwód dowiesz się tutaj.

Zapoznaj się także ze wskazówkami dotyczącymi przygotowania do rozwodu, które znajdują się tutaj.

Radca Prawny<br>Małgorzata Chmielewska

Radca Prawny
Małgorzata Chmielewska

Dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe wykształciło we mnie ogromną pasję do prawa rodzinnego, które – muszę to przyznać – daje mi niezwykłą satysfakcję. Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:

kontakt@chmielewska-kancelaria.pl
+48 885 920 309

Więcej wpisów

Copyrights 2021 © Radca Prawny Małgorzata Chmielewska | Prawnik Rozwód Alimenty Prawo Rodzinne Olsztyn
POLITYKA PRYWATNOŚCI | Strona wykonana przez Marketing Prawników

Potrzebujesz POMOCY prawnej?

Zostaw swoje dane, oddzwonię: