ZGODA RODZICA NA WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ

Okres wakacyjny i urlopowy to doskonała okazja na wyjazd wypoczynkowy nie tylko w Polsce, ale także za granicę. Zdarzają się sytuacje, że tylko jeden rodzic zabiera dziecko na wakacje za granicą. Dzieje się tak głównie w sytuacji, gdy rodzice dziecka rozstali się lub są rozwiedzeni.

Czy jedno z rodziców może zabrać dziecko na wyjazd za granicę np. na wakacje?

Oczywiście, że tak. Jednak zasadą jest, że na taki wyjazd zgodę musi wyrazić drugi rodzic.

Zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z rodziców posiadający władzę rodzicielską jest zobowiązany i jednocześnie uprawniony do jej wykonywania, a w istotnych sprawach dziecka powinni oni decydować wspólnie.

Zatem w sytuacji, gdy oboje rodzice posiadają pełną władzę rodzicielską w każdym przypadku będziesz potrzebować zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę.

Zgoda może być udzielona w dowolnej formie. Najlepiej jednak, aby została ona udzielona na piśmie. Sporządzając taki dokument należy wpisać dane dziecka oraz rodziców, a także określić miejsce oraz okres przebywania dziecka za granicą. Zgoda powinna zostać wyrażona wprost poprzez wskazanie, że rodzic wyraża zgodę na wyjazd dziecka za granicę. Dokument powinien zostać oczywiście podpisany przez rodzica wyrażającego zgodę na wyjazd.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że dokument nie będzie kwestionowany można udać się do notariusza, który sporządzi taki dokument i poświadczy notarialne podpis drugiego rodzica.

Od każdej zasady są wyjątki

Kiedy nie musisz uzyskać zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę?

  • gdy drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma zawieszoną władzę rodzicielską na podstawie postanowienia Sądu
  • gdy drugi rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską w zakresie decydowania o wyjazdach zagranicznych dziecka
  • gry drugi rodzic zmarł lub jest nieznany

A co w sytuacji gdy drugi rodzic nie chce wyrazić zgody na wakacyjny wyjazd dziecka za granicę?

W postanowieniu z dnia 6 marca 1985 r. (sygn. III CRN 19/85) Sąd Najwyższy uznał, iż „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.

W przypadku braku zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę musisz wystąpić do sądu rodzinnego o wydanie zgody na wyjazd dziecka za granicę. Orzeczenie sądu w tym zakresie zastępuje zgodę drugiego rodzica. O udzielenie takiej zgody może wystąpić rodzic, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub którego władza rodzicielska nie została zawieszona.

Pamiętaj, że nawet jeżeli jesteś w posiadaniu dowodu osobistego lub paszportu dziecka, to zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka jest potrzebna.

Radca Prawny<br>Małgorzata Chmielewska

Radca Prawny
Małgorzata Chmielewska

Dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe wykształciło we mnie ogromną pasję do prawa rodzinnego, które – muszę to przyznać – daje mi niezwykłą satysfakcję. Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną:

kontakt@chmielewska-kancelaria.pl
+48 885 920 309

Więcej wpisów

Copyrights 2021 © Radca Prawny Małgorzata Chmielewska | Prawnik Rozwód Alimenty Prawo Rodzinne Olsztyn
POLITYKA PRYWATNOŚCI | Strona wykonana przez Marketing Prawników

Potrzebujesz POMOCY prawnej?

Zostaw swoje dane, oddzwonię: