POROZUMIENIE RODZICIELSKIE

Porozumienie rodzicielskie jest jednym z głównych narzędzi, które w trakcie sprawy rozwodowej pozwoli na szybsze i bezkonfliktowe jej zakończenie. Właściwie sporządzone porozumienie rodzicielskie stanowi bowiem załącznik do pozwu o rozwód, którego żądania pokrywają się z tym co zostało uregulowane w porozumieniu.   Jakie zatem kwestie można uregulować w porozumieniu rodzicielskim? Te same, o których Sąd […]

DOBRO DZIECKA

W prawie rodzinnym nadrzędną wartością, którą należy się kierować w odniesieniu do wszelkich podejmowanych rozstrzygnięć dotyczących dzieci jest dobro dziecka. I choć powszechnie często można usłyszeć, że wszystko należy robić w zgodzie z dobrem dziecka, to czym właściwie owo dobro dziecka jest? Pojęcie dobra dziecka nie zostało wprost zdefiniowane. Można śmiało stwierdzić, że pod to […]